Poďakovanie bratovi farárovi za jeho prácu pre náš zbor