011 Pílenie spoločnými silami-br.farár a br.Rybakov