Zhromaždenie pri novom kríži na vrútockom cintoríne