Príhovor kňaza ECAV M. Krivuša pri posviacke kríža na cintoríne