Dekan Rímskokatolíckej cirkvi J. Petráš sa pomodlil