Dekan rímskokatolíckej cirkvi J. Petráš posväcuje kríž