Bratia Raffaj a Petrovič obhliadajú a pripravujú terén